Driver ศูนย์บริการ

คุณสมบัติ 


- เพศชาย
- อายุ 25 -30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีความสามารถขับขี่รถยนต์ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคคลิกภาพที่ดี สุภาพ
- มีใจรักในงานบริการ